"Nunquam bonus medicus nisi astrologus"

(Nu poți fi un bun medic fără să fii astrolog)

Hippocrate

 

Studiul unei teme astrologice permite o diagnosticare sigură, de aceea astrologia medicală va trebui să-și ocupe locul cuvenit printre studiile de medicină.

Știința inițiatică susține că ființa umană este constituită din mai multe corpuri: corpul fizic, corpul astral, corpul mental inferior, corpul mental superior (corpul cauzal), corpul buddhic și corpul atmic, în total șase corpuri.

Se poate obseva legătura dintre corpurile naturii superioare și cele ale naturii inferioare ale ființei umane. Astfel, corpul atmic, sediul spiritului, ce reprezintă puterea și voința divină, este legat de corpul fizic, ce reprezintă voința, puterea în plan fizic. Corpul buddhic, sediul sufletului cu toate sentimentele cele mai elevate, este legat de corpul astral, sediul inimii. Corpul cauzal, vehiculul gândurilor celor mai vaste și mai luminoase este legat de corpul mental, sediul intelectului.

Fiecare dintre aceste corpuri prezintă un dublu eteric, alcătuit dintr-o materie mult mai fină decât cea a corpului respectiv. Dacă aceste dubluri sunt absente sau defectuoase, corpurile nu pot să funcționeze corect.

Acest mecanism de dublare se regăsește peste tot pe planeta noastră: la sol sunt pământul și apa care-l acoperă în bună parte sau îl penetrează din toate direcțiile; în atmosferă, sunt alte două elemente care se întrepătrund: aerul și focul (razele de lumină care penetrează aerul). Peste tot regăsim acest principiu al dublului ce penetrează și dă viață.

Pentru natura inferioară a omului, există micul cerc de pământ, ce reprezintă forma pe care apa o penetrează și o animă. În partea superioară, altă formă, aerul, este penetrată și animată de foc. În concluzie, omul posedă trei corpuri inferioare care sunt constituite din principiile pământ-apă și alte trei mai subtile, constituite de către principiile aer-foc. Cele trei corpuri superioare reprezintă, într-un anume sens, "atmosfera" celor trei corpuri inferioare.

Celor șase corpuri le corespund cele douăsprezece constelații: câte două pentru fiecare corp. Planetele, la rândul lor, influențează, fiecare, cele două părți ale naturii umane: inferioară și superioară.

Corpului fizic îi corespunde Capricornul, guvernat de Saturn, iar dublului său eteric, Racul, opusul său în zodiac, guvernat de către Lună.

Corpului astral îi corespunde Taurul, guvernat de către Venus, iar dublului său eteric, Scorpionul, opusul său, guvernat de către Marte.

Corpului mental îi corespunde Fecioara, guvernată de către Mercur, iar dublului său eteric, Peștii, guvernat de către Jupiter.

În partea superioară: corpului cauzal îi corespund Gemenii și Săgetătorul, corpului buddhic Balanța și Berbecul, iar corpului atmic, Vărsătorul și Leul.

În ceea ce privește planetele, acestea sunt localizate în planurile inferioare și se repetă în planurile superioare, dar în ordine inversă. O singură excepție: Luna din planul inferior este înlocuită în planul superior de către Soare, fapt cu semnificație covârșitoare: Luna, forma, este o reflexie a Soarelui, a spiritului.

Astfel Mercur și Jupiter guvernează cele două planuri ale gândirii: mental și cauzal.

Venus și Marte guvernează cele două planuri ale sentimentului (corpul astral și corpul buddhic).

Saturn-Luna și Saturn-Soarele guvernează cele două planuri: al acțiunii și al voinței (corpul fizic și corpul atmic).

Corpul atmic este deci influențat de către Vărsător (Saturn), omul care gândește, care reflectează, și de către dublul său, Leul (Soarele), ce reprezintă inima superioară, în timp ce corpul fizic este influențat de către Capricorn și Cancer, adică de Saturn și sensibilitatea - Luna. Soarele reprezintă, într-adevăr, natura superioară a omului, strălucitoare, stabilă, în timp ce Luna reprezintă natura sa inferioară, traversată de umbre mișcătoare, instabile.

Chakrele corpului eteric:

Chakrele reprezintă centri de energie situați în dublul eteric al corpului fizic. Există șapte chakre principale, situate de-a lungul coloanei vertebrale.

Prima chakră, chakra rădăcină (Muladhara chakra), situată aproape de coccis, este legată de sexualitate, de securitatea de bază, de vitalitate și este conectată la Terra (cea care ne hrănește și din care ne extragem energie, chiar dacă nu suntem conștienți).

A doua, chakra sacrală (Swadhistana chakra) se situează în abdomen, deasupra primei chakre și este legată de senzualitate, de familie, de trecut, de conștiința colectivă, de hrană, de emoții.

A treia, chakra solară (Manipura chakra), se situează la nivelul plexului solar și reprezintă principalul centru de distribuție; este, de asemenea "creierul arhaic" sau mentalul primitiv și instinctiv; reprezintă centrul de putere personală.

A patra, chakra inimii (Anahata chakra), este situată în mijlocul pieptului și este legată de o iubire necondiționată, de pace, de intuiție și de vindecare; ea este, de asemenea, poarta ce conduce la suflet.

A cincea, chakra laringelui (Vishuddha chakra), se situează la nivelul gâtului și este legată de comunicație, de expresia de sine și de creativitate; este chakra - ghid și chakra de individualizare în același timp.

A șasea, chakra frontală, (Ajna chakra), denumită și al "treilea ochi", este legată de viziunea despre viață, de cunoașterea de sine, de vizualizare, de imaginație, intuiție și vindecare.

A șaptea, chakra coronală (Sahasrara chakra), se situează deasupra capului și este legată de cunoașterea divinului, de univers, de intuiția pură ce permite să se spuna "Știu!".

Chakrele au drept scop de a transforma energiile ce intră în individ pentru ca ele să fie asimilate de către acesta în funcție de nivelul său de conștiință. Este nevoie de a fi la un înalt nivel de conștiință pentru ca toate aceste chakre să fie în totalitate deschise, permițând penetrarea în totalitate a acestor energii. Cu cât nivelul de conștiință crește, cu atât mai mult chakrele se deschid. Pentru a deschide chakrele, este suficient să se lucreze pe sine și pe cele șapte planuri ale conștiinței, pentru a progresa și a eleva nivelul de conștiință.

Deschiderea chakrelor este o chestiune de timp și cele mai puternice tehnici de lucru pe sine cunoscute astăzi, necesită șase luni până la un an, pentru a avea rezultate notabile. Fiecare chakră corespunde unui nivel de conștiință. Dacă individul nu este în largul său cu sexualitatea (culpabilitate datorită tuturor tabuurilor existente, în ciuda pseudo-libertinajului), el va avea chakra-rădăcină blocată. Dacă va avea teamă de moarte (cazul a 99% din oameni), el va avea chakra sacrală blocată. Dacă nu își va exterioriza emoțiile, fiind în același timp conștient de aceasta (cam 90% din oameni), el va avea chakra solară blocată, etc.

El va trebui să lucreze pe fiecare plan de conștiință, fiecare sector de viață, pentru deblocarea chakrelor. Pentru a se eleva în planurile conștiinței, el va trebui să-și purifice mai întâi primele trei chakre, începând cu Muladhara chakra; dacă nu, el va fi victima iluziilor.

Uranus, Neptun și Pluton acționează diferit asupra chakrelor în funcție de evoluția individului. Un individ puțin evoluat utilizează Pluton numai la nivelul sexualității, al chakrei sacrale, în timp ce un discipol utilizează Pluton la nivelul chakrei coronale pentru putere și creativitate spirituală.

O ființă umană de o evoluție medie, utilizează în special chakrele rădăcină (instinctele), solară (emoțiile) și cardiacă (limitând-o însă la sentimente egoiste).

Un individ relativ evoluat (aspirant) utilizează în principal chakrele rădăcină (instincte), cardiacă (pentru a exprima sentimente mai elevate dacât tipul precedent) și a laringelui (mental, comunicație).

Discipolul, ființa evoluată, utilizează în principal chakrele cardiacă (iubire christică), a laringelui (mental superior, claraudiție) și cele ale capului (spiritualitate).

Astrograma natala indică chakrele cele mai fragile. Aceasta se datorează precedentelor încarnări. Un suflet, înainte de a se încarna, își alege viitoarea sa familie, pentru a trăi unele experiențe; dacă acest suflet reproduce de mai multe vieți o schemă ce-l va conduce la o anumită boala, el se încarnează într-o familie în care mama (sau tatăl) prezintă o aceeași schemă: "Cine se aseamănă se adună!". Odată încarnat, va fi un individ care va reproduce o schemă de familie și care va duce, în mod obligatoriu, la aceeași boală ca și a părintelui său; medicii vorbesc de ereditate, în timp ce, de fapt, este vorba despre o reproducere a unei scheme karmice identice.

Când o chakră se "rotește" prea rapid (ceea ce corespunde în astrograma natală unui aspect de cuadratură, inconjuncție, de opoziție sau unele conjuncții ce implică planeta Jupiter), există o hiperfunție a planului de conștiință respectiv, deci exces, dispersie și dezechilibru (ceea ce poate conduce la o boală legată de organele corespunzătoare chakrei respective). Când o chakră se "rotește" prea lent (ceea ce corespunde în astrograma natală unui aspect de cuadratură, inconjuncție, de opoziție sau unele conjuncții ce implică planeta Saturn), există o hipofuncție a planului de conștiință respectiv, deci constrângere, retragere, repliere și dezechilibru (ce poate conduce la o boală a organelor legate de chakra respectivă).

Există exerciții de yoga ce permit reechilibrarea chakrelor. Pentru a înțelege mai bine funcționarea chakrelor, este interesant a se urmări tranzitele lui Jupiter și Saturn (primul accelerează în timp ce cel de-al doilea încetinește).

Pluton are tendința de a transforma fundamental, satisfăcând planul de conștiință respectiv (și chakra respectivă). Uranus aduce un fel de șocuri electrice ce pot să deschidă porți (sau o chakră), individul va trebui să fie în stare să stăpânească aceste noi valori (ceea ce nu este întotdeauna ușor).

Neptun acționează asemănător lui Jupiter (creștere sau deschidere), dar mai subtil, putând duce însă la o lipsă de discernământ, la iluzie.

Pentru a-l stăpâni mai bine pe Neptun, interiorizarea este indispensabilă (intuiția, viziunea creatoare și meditația), în scopul perfecționării de sine.


Notă:

Este indicat a se comanda astrograma medicală împreună cu Revoluția Solară pentru a putea vedea clar care vor fi influențele astrale asupra sănătății tale în anul ce urmează.


Prețul astrogramei medicale: 0,00 RON

 

 

Data ultimei actualizări a site-ului WWW.ASTRONIDA.COM