„Iubirea are mai multe chipuri. Ea poate să se exprime intelectual, prin vorbe sau prin scris; emotiv, prin sentimente de emoţie şi de dragoste, fizic, prin mângâieri, sărutări sau prin ceea ce se numeşte „a face dragoste”. Experienţa iubirii este, deci, completă numai atunci când se regăsesc toate cele trei aspecte. Dacă relaţia există în mod unic, fără latura intelectuală, ea încetează să fie stimulantă, după un anumit timp. La fel, dacă iubirea se situează în principal la nivel fizic şi fără o afecţiune adevărată, relaţia se epuizează şi moare, la fel ca o relaţie pur intelectuală” (Citat din maestrul Hilarion)!

 

Pentru a stabili în ce măsură partenerii unui cuplu sunt capabili să se contopească în vârtejul unei iubiri plenare, este necesară realizarea temei compuse.

 

Harta compusă reprezintă harta relaţiei între două persoane, alcatuită din toate elementele celor două teme natale.

Harta cerului compusă releva scopul unei relaţii, planul ei, dharma cuplului (adică experienţele pe care cele două persoane trebuie să le trăiască împreună, în evoluţia lor).

 

În timp ce sinastria este un instantaneu care arată două persoane faţă în faţă, tema compusă evidenţiază devenirea relaţiei, potenţialul său. După concepţia holistică a astrologiei, potenţialul relaţiei dintre doi indivizi este superioară sumei potenţialelor fiecăruia, luaţi separat. Tema compusă este necesară pentru o mai bună înţelegere a relaţiei. Ea completează sinastria. Deseori se constată că două persoane care nu dispun de o sinastrie foarte favorabilă, prezintă o temă compusă bogată în posibilităţi si experienţe. Două persoane pot fi foarte diferite şi să nu aibă decât puţine lucruri în comun şi totuşi o viaţă comună este necesară deplinei exprimări şi realizării potenţialului lor într-un domeniu particular. Datorită acestui fapt nu va trebui judecată o sinastrie ca defavorabilă, fără a interpreta tema compusă.

 

Cu alte cuvinte, sinastria arată doi indivizi faţă în faţă; fiecare are karma sa. În momentul când cele două persoane se căsătoresc, karma lor devine o karmă comună. De exemplu: el are mulţi bani, iar ea are locuinţă. Cât timp nu se căsătoresc el va avea mulţi bani iar ea locuinţă. După căsătorie, el va cheltui o parte din bani pe diferite lucruri necesare în casă iar ea va împărţi casa cu el. Scăderea sau creşterea cantităţii de bani va influenţa pe amândoi iar distrugerea casei într-un cutremur, la fel. Se ştie că anumite cupluri se înţeleg mai bine după ce se căsătoresc iar altele, deşi au fost împreună mulţi ani, după ce se căsătoresc, la puţin timp se despart definitiv. Vom încerca să vedem prin acest studiu astrologic relaţional complex care este situaţia voastră. Presupun că aţi comandat deja sinastria şi că aţi studiat-o.

 

Semnificaţia caselor astrologice în astrograma compusă:

 

 • Casa întâia arată impresia pe care cuplul o face în exterior. O casă întâi încărcată indică un cuplu celebru sau care caută să strălucească, dar va fi instabil. Alteori relaţia va avea un puternic impact asupra vieţii fiecăruia dintre voi. Casa întâia reprezintă doar imaginea aparentă a cuplului şi nu faţa lui adevarată.
 • Casa a doua arată finanţele, posesiunile şi valorile comune, precum şi valoarea pe care membrii cuplului o acordă relaţiei lor. Este casa senzualităţii, a nevoii de stabilitate, a gusturilor, a sentimentelor. O importantă casă a doua subliniază un acelaşi simţ al valorilor care aduce soliditate relaţiei.
 • Casa a treia arată tipul de comunicaţie ce există în sânul relaţiei, modelele de gândire, deplasările, scrisul sau curierul. O casă a treia importantă (ce conţine Soarele, Luna sau pe Venus) subliniază o excelentă înţelegere şi afinităţi intelectuale. O prea mare accentuare a acestei case slăbeşte schimbul emoţional, ceea ce poate distruge o relaţie sentimentală (dar nu şi o relaţie pur intelectuală).
 • Casa a patra arată rădăcinile relaţiei în sens geografic, dar şi în sens emoţional şi psihic, chiar karmic. Casa a patra face referire la trecutul comun şi la existenţele anterioare comune. Ea reprezintă căminul, ambianţa în care trăieşte cuplul şi emoţiile cele mai profunde şi cele mai intime pe care cei doi le împărtăşesc! O casă a patra importantă indică două persoane care pot să se exprime şi să trăiască sentimente foarte intime în cămin.
 • Casa a cincea reprezintă aventurile amoroase, legăturile, copiii, creativitatea, distracţiile şi vacanţele. Informează despre capacităţile de exprimare în cuplu. O puternică casă a cincea permite o iubire naturală, simplă, înfloritoare. Este mai favorabilă aventurii sentimentale decât căsătoriei.
 • Casa a şasea reprezintă toate felurile de limitări, de sarcini şi responsabilităţi. Arată viaţa cotidiană a cuplului şi indică obligaţiile plăcute sau neplăcute, ale relaţiei. O casă a şasea puternică favorizează o relaţie profesională şi defavorizează o uniune (căsătorie din datorie). Leagă uneori dragostea cu munca sau lucrul cu sănătatea.
 • Casa a şaptea reprezintă uniunea, asociaţia, căsătoria şi contractele. Reprezintă locul în care cele două persoane doresc să schimbe, să împartă şi să funcţioneze ca o unitate. O importantă casă a şaptea favorizează durabilitatea oricarei relaţii. Este casa în care cele două persoane pot să se completeze reciproc. O casă a şaptea ce conţine Soarele sau Venus, poate îndica o căsătorie. Favorizează relaţia de îndrumare. O casă a şaptea delicată, relevă doi adversari (sport) sau doi duşmani.
 • Casa a opta reprezintă o legătură sexuală şi puternic emoţională. Este casa capitalurilor, a finanţelor (cu casa a doua), a crizelor, a transformărilor, a esoterismului şi a legăturilor karmice. Ea informează despre banii ce vin de la persoane exterioare cuplului. O casă a opta puternică relevă un ataşament puternic, o importantă relaţie (adesea karmică) care va modifica profund viaţa celor două persoane. Arată legături ce trec dincolo de moarte.
 • Casa a noua arată aspiraţiile cuplului, evoluţia acestuia, comunicarea profundă între parteneri, credinţele lor, călătoriile. Ea indică viziunea globală asupra lumii, împărtăşită de cuplu. O puternică casă a noua permite comunicarea la un nivel spiritual înalt. Arată, de asemenea, înţelegerea de care fac dovadă cele două persoane, unul faţă de altul. Este capitală pentru orice relaţie cu tendinţă intelectuală (cu casa a treia) sau spirituală.
 • Casa a zecea arată scopurile sociale comune, o eventuală carieră comună, statutul social al relaţiei. Indică viaţa publică a cuplului. Este importantă pentru orice relaţie profesională. Desemnează scopul relaţiei. Subliniază ceea ce au de făcut împreună acele două persoane, ceea ce trebuie să genereze, să producă relaţia lor. Scoate în evidenţă principala motivaţie a cuplului. Scopul relaţiei este urmărit mai mult sau mai puţin conştient, după cum indică planetele prezente în această casă.
 • Casa a unsprezecea reprezintă prietenii şi relaţiile cuplului. Informează asupra proiectelor şi speranţelor comune. Influenţează durabilitatea relaţiei. Ea este importantă pentru orice relaţie sentimentală, căci ea arată că cele două persoane încearcă nu numai o legătură sentimentală, ci şi o legătură amicală. O casă a unsprezecea bună favorizează căsătoria. Reprezintă casa cauzelor umanitare, a altruismului, a parapsihologiei şi a astrologiei.
 • Casa a douăsprezecea reprezintă viaţa interioară a cuplului. Ea informează asupra a tot ce nu este exprimat, asupra gândurilor secrete şi asupra sacrificiilor. Relevă datoriile karmice. O casa a douăsprezecea puternică este rareori favorabilă, mai ales la nivel psihologic sau spiritual între profesor şi elevul său, sau între terapeut şi pacientul său. Într-o relaţie marcată de casa a douăsprezecea există întotdeauna o parte care rămâne ascunsă şi care minează relaţia. Ea cere multe eforturi şi luciditate pentru a conştientiza ceea ce ea conţine.

 

Ce conţine acest studiu astrologic:

 

 • Introducere
 • Situarea şi interpretarea ascendentului compus
 • Interpretarea planetelor în case şi a aspectelor dintre planetele astrogramei compuse

 

Datele de care am nevoie pentru realizarea astrogramei compuse:

 

Data şi ora de naştere (ora cât mai precis cu putinţă) şi locul naşterii pentru ambele persoane.

Numele şi prenumele celor două persoane.

Momentul de început al relaţiei şi locul unde relaţia se va desfăşura (unde ve-ţi locui după căsătorie).

 

Acest studiu astrologic se intinde in general cam pe 7-15 pagini.

 

Preţul unei astrograme compuse: 0,00 RON