Nunquam bonus medicus nisi astrologus

(Nu poţi fi un bun medic fără să fii astrolog)

Hippocrate

 

Studiul unei teme astrologice permite o diagnosticare sigură, de aceea astrologia medicală va trebui să-şi ocupe locul cuvenit printre studiile de medicină.

Ştiinţa iniţiatică susţine că fiinţa umană este constituită din mai multe corpuri: corpul fizic, corpul astral, corpul mental inferior, corpul mental superior (corpul cauzal), corpul buddhic şi corpul atmic, în total şase corpuri.

Se poate obseva legătura dintre corpurile naturii superioare şi cele ale naturii inferioare ale fiinţei umane. Astfel, corpul atmic, sediul spiritului, ce reprezintă puterea şi voinţa divină, este legat de corpul fizic, ce reprezintă voinţa, puterea în plan fizic. Corpul buddhic, sediul sufletului cu toate sentimentele cele mai elevate, este legat de corpul astral, sediul inimii. Corpul cauzal, vehiculul gândurilor celor mai vaste şi mai luminoase este legat de corpul mental, sediul intelectului.

Fiecare dintre aceste corpuri prezintă un dublu eteric, alcătuit dintr-o materie mult mai fină decât cea a corpului respectiv. Dacă aceste dubluri sunt absente sau defectuoase, corpurile nu pot să funcţioneze corect.

Acest mecanism de dublare se regăseşte peste tot pe planeta noastră: la sol sunt pământul şi apa care-l acoperă în bună parte sau îl penetrează din toate direcţiile; în atmosferă, sunt alte două elemente care se întrepătrund: aerul şi focul (razele de lumină care penetrează aerul). Peste tot regăsim acest principiu al dublului ce penetrează şi dă viaţă.

Pentru natura inferioară a omului, există micul cerc de pământ, ce reprezintă forma pe care apa o penetrează şi o animă. În partea superioară, altă formă, aerul, este penetrată şi animată de foc. În concluzie, omul posedă trei corpuri inferioare care sunt constituite din principiile pământ-apă şi alte trei mai subtile, constituite de către principiile aer-foc. Cele trei corpuri superioare reprezintă, într-un anume sens, „atmosfera” celor trei corpuri inferioare.

Celor şase corpuri le corespund cele douăsprezece constelaţii: câte două pentru fiecare corp. Planetele, la rândul lor, influenţează, fiecare, cele două părţi ale naturii umane: inferioară şi superioară.

Corpului fizic îi corespunde Capricornul, guvernat de Saturn, iar dublului său eteric, Racul, opusul său în zodiac, guvernat de către Lună.

Corpului astral îi corespunde Taurul, guvernat de către Venus, iar dublului său eteric, Scorpionul, opusul său, guvernat de către Marte.

Corpului mental îi corespunde Fecioara, guvernată de către Mercur, iar dublului său eteric, Peştii, guvernat de către Jupiter.

În partea superioară: corpului cauzal îi corespund Gemenii şi Săgetătorul, corpului buddhic Balanţa şi Berbecul, iar corpului atmic, Vărsătorul şi Leul.

În ceea ce priveşte planetele, acestea sunt localizate în planurile inferioare şi se repetă în planurile superioare, dar în ordine inversă. O singură excepţie: Luna din planul inferior este înlocuită în planul superior de către Soare, fapt cu semnificaţie covârşitoare: Luna, forma, este o reflexie a Soarelui, a spiritului.

Astfel Mercur şi Jupiter guvernează cele două planuri ale gândirii: mental şi cauzal.

Venus şi Marte guvernează cele două planuri ale sentimentului (corpul astral şi corpul buddhic).

Saturn-Luna şi Saturn-Soarele guvernează cele două planuri: al acţiunii şi al voinţei (corpul fizic şi corpul atmic).

Corpul atmic este deci influenţat de către Vărsător (Saturn), omul care gândeşte, care reflectează, şi de către dublul său, Leul (Soarele), ce reprezintă inima superioară, în timp ce corpul fizic este influenţat de către Capricorn şi Cancer, adică de Saturn şi sensibilitatea – Luna. Soarele reprezintă, într-adevăr, natura superioară a omului, strălucitoare, stabilă, în timp ce Luna reprezintă natura sa inferioară, traversată de umbre mişcătoare, instabile.

Chakrele corpului eteric:

Chakrele reprezintă centri de energie situaţi în dublul eteric al corpului fizic. Există şapte chakre principale, situate de-a lungul coloanei vertebrale.

Prima chakră, chakra rădăcină (Muladhara chakra), situată aproape de coccis, este legată de sexualitate, de securitatea de bază, de vitalitate şi este conectată la Terra (cea care ne hrăneşte şi din care ne extragem energie, chiar dacă nu suntem conştienţi).

A doua, chakra sacrală (Swadhistana chakra) se situează în abdomen, deasupra primei chakre şi este legată de senzualitate, de familie, de trecut, de conştiinţa colectivă, de hrană, de emoţii.

A treia, chakra solară (Manipura chakra), se situează la nivelul plexului solar şi reprezintă principalul centru de distribuţie; este, de asemenea „creierul arhaic” sau mentalul primitiv şi instinctiv; reprezintă centrul de putere personală.

A patra, chakra inimii (Anahata chakra), este situată în mijlocul pieptului şi este legată de o iubire necondiţionată, de pace, de intuiţie şi de vindecare; ea este, de asemenea, poarta ce conduce la suflet.

A cincea, chakra laringelui (Vishuddha chakra), se situează la nivelul gâtului şi este legată de comunicaţie, de expresia de sine şi de creativitate; este chakra – ghid şi chakra de individualizare în acelaşi timp.

A şasea, chakra frontală, (Ajna chakra), denumită şi al „treilea ochi”, este legată de viziunea despre viaţă, de cunoaşterea de sine, de vizualizare, de imaginaţie, intuiţie şi vindecare.

A şaptea, chakra coronală (Sahasrara chakra), se situează deasupra capului şi este legată de cunoaşterea divinului, de univers, de intuiţia pură ce permite să se spuna „Ştiu!”.

Chakrele au drept scop de a transforma energiile ce intră în individ pentru ca ele să fie asimilate de către acesta în funcţie de nivelul său de conştiinţă. Este nevoie de a fi la un înalt nivel de conştiinţă pentru ca toate aceste chakre să fie în totalitate deschise, permiţând penetrarea în totalitate a acestor energii. Cu cât nivelul de conştiinţă creşte, cu atât mai mult chakrele se deschid. Pentru a deschide chakrele, este suficient să se lucreze pe sine şi pe cele şapte planuri ale conştiinţei, pentru a progresa şi a eleva nivelul de conştiinţă.

Deschiderea chakrelor este o chestiune de timp şi cele mai puternice tehnici de lucru pe sine cunoscute astăzi, necesită şase luni până la un an, pentru a avea rezultate notabile. Fiecare chakră corespunde unui nivel de conştiinţă. Dacă individul nu este în largul său cu sexualitatea (culpabilitate datorită tuturor tabuurilor existente, în ciuda pseudo-libertinajului), el va avea chakra-rădăcină blocată. Dacă va avea teamă de moarte (cazul a 99% din oameni), el va avea chakra sacrală blocată. Dacă nu îşi va exterioriza emoţiile, fiind în acelaşi timp conştient de aceasta (cam 90% din oameni), el va avea chakra solară blocată, etc.

El va trebui să lucreze pe fiecare plan de conştiinţă, fiecare sector de viaţă, pentru deblocarea chakrelor. Pentru a se eleva în planurile conştiinţei, el va trebui să-şi purifice mai întâi primele trei chakre, începând cu Muladhara chakra; dacă nu, el va fi victima iluziilor.

Uranus, Neptun şi Pluton acţionează diferit asupra chakrelor în funcţie de evoluţia individului. Un individ puţin evoluat utilizează Pluton numai la nivelul sexualităţii, al chakrei sacrale, în timp ce un discipol utilizează Pluton la nivelul chakrei coronale pentru putere şi creativitate spirituală.

O fiinţă umană de o evoluţie medie, utilizează în special chakrele rădăcină (instinctele), solară (emoţiile) şi cardiacă (limitând-o însă la sentimente egoiste).

Un individ relativ evoluat (aspirant) utilizează în principal chakrele rădăcină (instincte), cardiacă (pentru a exprima sentimente mai elevate dacât tipul precedent) şi a laringelui (mental, comunicaţie).

Discipolul, fiinţa evoluată, utilizează în principal chakrele cardiacă (iubire christică), a laringelui (mental superior, claraudiţie) şi cele ale capului (spiritualitate).

Astrograma natala indică chakrele cele mai fragile. Aceasta se datorează precedentelor încarnări. Un suflet, înainte de a se încarna, îşi alege viitoarea sa familie, pentru a trăi unele experienţe; dacă acest suflet reproduce de mai multe vieţi o schemă ce-l va conduce la o anumită boala, el se încarnează într-o familie în care mama (sau tatăl) prezintă o aceeaşi schemă: „Cine se aseamănă se adună!”. Odată încarnat, va fi un individ care va reproduce o schemă de familie şi care va duce, în mod obligatoriu, la aceeaşi boală ca şi a părintelui său; medicii vorbesc de ereditate, în timp ce, de fapt, este vorba despre o reproducere a unei scheme karmice identice.

Când o chakră se „roteşte” prea rapid (ceea ce corespunde în astrograma natală unui aspect de cuadratură, inconjuncţie, de opoziţie sau unele conjuncţii ce implică planeta Jupiter), există o hiperfunţie a planului de conştiinţă respectiv, deci exces, dispersie şi dezechilibru (ceea ce poate conduce la o boală legată de organele corespunzătoare chakrei respective). Când o chakră se „roteşte” prea lent (ceea ce corespunde în astrograma natală unui aspect de cuadratură, inconjuncţie, de opoziţie sau unele conjuncţii ce implică planeta Saturn), există o hipofuncţie a planului de conştiinţă respectiv, deci constrângere, retragere, repliere şi dezechilibru (ce poate conduce la o boală a organelor legate de chakra respectivă).

Există exerciţii de yoga ce permit reechilibrarea chakrelor. Pentru a înţelege mai bine funcţionarea chakrelor, este interesant a se urmări tranzitele lui Jupiter şi Saturn (primul accelerează în timp ce cel de-al doilea încetineşte).

Pluton are tendinţa de a transforma fundamental, satisfăcând planul de conştiinţă respectiv (şi chakra respectivă). Uranus aduce un fel de şocuri electrice ce pot să deschidă porţi (sau o chakră), individul va trebui să fie în stare să stăpânească aceste noi valori (ceea ce nu este întotdeauna uşor).

Neptun acţionează asemănător lui Jupiter (creştere sau deschidere), dar mai subtil, putând duce însă la o lipsă de discernământ, la iluzie.

Pentru a-l stăpâni mai bine pe Neptun, interiorizarea este indispensabilă (intuiţia, viziunea creatoare şi meditaţia), în scopul perfecţionării de sine.

 

Notă:

Este indicat a se comanda astrograma medicală împreună cu Revoluţia Solară pentru a putea vedea clar care vor fi influenţele astrale asupra sănătăţii tale în anul ce urmează.

 

Preţul astrogramei medicale: 0,00 RON