Ciclul lunar, în jurul zodiacului, durează aproximativ 28 de zile. Cam la 28 de zile, Luna revine în aceeaşi poziţie ca la naştere (aceeaşi coordonată de longitudine), demarând astfel un nou ciclu. Trasarea hărţii lunare în acest moment este extrem de utilă în aprecierea evenimentelor pentru luna ce tocmai începe. Pentru a face previziuni pentru luna care urmează, se suprapune Astrograma lunară (a Revoluţiei Lunare) peste cea natală.

Una din cele mai importante contributii aduse de astrologie este compararea astrologică, analiza astrologică a relaţiei existente între evenimentele prezise de astrograma momentului naşterii unui individ şi a momentului când Luna, în mişcarea sa pe bolta cerească, ajunge exact în poziţia care a avut-o la naştere.

 

Din nefericire, mulţi indivizi manifestă cunoştinţe astrologice atât de superficiale, încât adesea trag concluzii eronate, cum ar fi faptul că astrele ne influenţează pe toţi la fel în permanenţă.

 

În realitate, fiecare din noi recepţionează influenţele astrale prin prisma astrogramei sale natale. Este interesant faptul că o deplasare de 5-600 de Km, în momentul producerii suprapunerii Lunii în tranzit peste poziţia avută de aceasta la naştere, este suficientă pentru a schimba radical indicaţiile Revoluţiei Lunare (planetele trec dintr-o casă a cerului în alta). Se explică astfel de ce anumite personalităţi, din trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat, călătoreau în anumite momente ale vieţii lor, fără să existe raţiuni importante (pentru ignoranţi) pentru aceasta. În trecut astrologia era la mare cinste la curţile regale, iar astrologii sfătuiau pe potentaţii zilei să efectueze călătorii (le indicau exact unde să meargă) pentru a scăpa de anumite influenţe astrale malefice. Cunoaşterea îţi dă putere!

 

Evenimentele prezise de Revoluţia Lunară – evenimente pentru o lună – pot fi contracarate dacă sunt cunoscute anticipat, iar influenţele malefice pot fi dirijate întru-n sector alvieţii tale care este mai puţin important pentru tine.  Cheia este cunoaşterea din timp a evenimentelor ce vor urma.  Şi aici pot interveni eu cu sfaturi…

 

 

Ce conţine acest studiu astrologic:

 

– pe coperta studiului sunt datele esenţiale ale Revoluţiei Lunare, o listă a simbolurilor astrologice principale, astrograma momentului (cunoscută sub numele de Revoluţia Lunară), o lista cu poziţiile planetelor şi a cuspidelor caselor în zodii;

– pe cealaltă parte a coperţii studiului este harta comparativă a celor două astrograme, natală şi lunară (casele sunt cele natale, pe cercul exterior sunt planetele Revoluţiei Lunare iar pe cel interior planetele natale);

– urmează interpretarea propriu-zisă a Revoluţiei Lunare (relaţiile dintre Ascendentul şi Mijlocul Cerului revoluţiei lunare şi poziţiile lor natale, poziţiile în casele anuale ale planetelor Revoluţiei Lunare şi aspectele dintre planetele Revoluţiei Lunare şi cele natale);

– la sfâşit sunt două tabele cu aspectele Revoluţiei Lunare şi a astrogramei comparative a momentului naşterii şi Revoluţiei Lunare; este important ca ori de câte ori găseşti în explicaţii o referire la un aspect planetar să cauţi în lista de la sfârşit aspectul şi să vezi ce putere are (sunt în ordinea descrescătoare a puterii lor). Ve-i avea o imagine mai exactă a gradului în care eşti influenţat de acel aspect.

– o listă cu toate reîntoarcerile planetare din anul respectiv (momentul Revoluţiilor Solare, Lunare, Mercuriene, Venusiene, etc.).

 

Capitolele cuprinse în acest studiu astrologic:

 

  • Introducere in studiul revoluţiei lunare
  • Planetele revoluţiei lunare în casele natale şi aspectele dintre planetele revoluţiei lunare
  • Interpretarea aspectelor realizate de planetele revoluţiei lunare cu planetele astrogramei natale

 

Studiul acesta are în general 12-16 pagini, dar se poate întinde chiar pe mai multe pagini în cazul unei revoluţii lunare mai delicate.

 

Datele de care am nevoie pentru realizarea acestui studiu astrologic:

 

  • Data, ora şi locul naşterii (trebuie să realizez astrograma natala mai întâi!)
  • Luna pentru care doreşti revoluţia lunară (daca momentul important pentru tine este data de 13 septembrie, de exemplu, trebuie sa indici luna septembrie, data de 13 inclusă în perioada de studiu) şi locul unde ai fost sau unde intenţionezi să fii în acel moment.  Dacă doreşti pot realiza revoluţia lunară pentru mai multe locuri (să fie la cel putin 5-600 km unul faţă de celălalt).

 

Preţul unei Revoluţii Lunare este de: 0,00 RON